Manifest APE ( AUTORS I AUTORES EN PERILL D’EXTINCIÓ)

Jun 10, 2013

 

MANIFEST

 

SALVEM LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA. 

La  situació actual del sector del llibre juvenil i infantil català -provocada per la socialització massiva de llibres literaris- ens aboca a una  perillosa catàstrofe que si no corregim ràpidament pot acabar essent irreversible.

 

ELS AUTORS I AUTORES DE LIJ EN PERILL D’EXTINCIÓ APE,  demanem a l’Escola Catalana, a les AMPES, al Professorat i a les Institucions Educatives i Culturals de Catalunya que reflexionin seriosament sobre les conseqüències pedagògiques, culturals, econòmiques, creatives i identitàries que comporta el “reciclatge” de llibres literaris a les aules i que  col·laborin a evitar aquest drama.

 

DEMANEM:

 

La supressió de la política de “socialització” de llibres literaris a l’Escola i  la recerca de solucions per tal de proporcionar aquests llibres als nens que no s’ho poden permetre (donacions editorials, beques nacionals o estatals, préstec bibliotecari, fons d’autors, creació de fundacions).

 

El foment del valor social del llibre com a objecte, com a regal, com a tresor.  

 

La inculcació del valor sentimental del llibre i de la relació íntima que s’estableix amb el  seu lector/a. (biografia personal, memòria infantesa, símbol, record).

 

La inversió anual en la biblioteca escolar amb compres de llibres actualitzats i proporcionals al nombre d’alumnes que la utilitzen. Nous programes de revitalització de les biblioteques.  

 

L’educació de pares i mares perquè fomentin la visita a llibreries, la compra periòdica de llibres,  la creació de biblioteques familiars a les llars i la lectura compartida.

 

El reconeixement de la importància de la feina de les persones que fan possible que existeixin els llibres ( autors, il·lustradors, editors, llibreters etc.). 

 

La valoració de les trobades d’autors i lectors a les Escoles i Instituts com una oportunitat privilegiada d’estímul a la lectura.

 

La recomanació a les aules, la presència a les biblioteques i la  visibilitat a les llibreries de llibres d’autors catalans, en equitat amb els autors estrangers.

 

 

 

APE ( AUTORS I AUTORES EN PERILL D’EXTINCIÓ)